Top Gear 03-01: Porsche 911 GT3

今回リチャードが試乗したのは、彼にとって特別な思い入れのある Porsche 911 GT3。 Continue reading Top Gear 03-01: Porsche 911 GT3